آل بویه در عمان

حیاتی همین فعالیت شجاعانه پرتغالیها توانستند نام عمان در کاغذ درخشان تاریخ ثبت نمایند. عمانیها کلیدی آزادی بلادشان از احاطه پرتغالیها اکتفاء نکردند وقوه پرتغالیها در سواحل هند وساحل شرقی آفریقا و اقیانوس هند تعقیب نمودند وتوانستند در تعدادی حمله پی در پی قشون پرتغالیها از همین بخشها خارج کنند تا اینکه سر انجام در سال ۱۶۹۸ میلادی پرتغالیها برای همیشه از حوزه‌ رانده شدند. همینطور شهر مسقط یکی از از مرکز ها اهمیت تجارتی در آورده وعلاقات خاصی در میان هند و آفریقا برقرار مینماید، واسطول دریائی ایشان بر کل مناطق آبی رخنه داشتهاست. در عاقبت همین پیروزی یک دولت بزرگ وقدرتمند در عمان پدید آمد وباداشتن یک ناوگان پهناور دریائی بر همگی آبهای منطقه احاطه یافتند، پس از آن عمانیها صاحب بزرگترین ناوگان دریائی وتجارتی در اقیانوس هند بودند در آن دوران، همچنین حدود مرزوبوم عمان تاساحل شرقی آفریقا توسعه یافت ودولت عمان بر همگی جزیرههای همین بخشها و ساحل آفریقا تا ده سال شست از قرن بیستم بر همین بخشها حاکم بودند. سازه براین اولین کاری که انجام بخشید ایجاد وتأسیس یک ناوگان پهناور وقوی همچنین تأمین ذخیره و تجهیزات ومهمات وبا دوراندیشی تام وتهیه ما یحتاج نزاع اهمیت پرتغالیها وارد جنگ شد. وبعد از همبستگی وگردهمایی عمانیها وتقویت جبهه داخلی، امام ناصر بن مرشد الیعربی اعتقاد و باور داشت که جنگ اصلی پرتغالیها صرفا یک معرکهٔ زمینی نیست، ولاکن معرکهٔ آزادی در منزلت اولیه است. پس از ایشان جانشینش امام سیف بن سلطان الیعربی به منش ایشان ادامه دادند ودر سال ۱۶۴۹ میلادی توانست مسقط از قبضهٔ پرتغالیها رها سازد. یکی از از مشکلات زندگی مهاجران در عمان فقدان امنیت شغلی به ادله سیاست “عمانی سازی” دولت هست که ساکنان محلی را به پرسنل خارجی ترجیح می دهد. هیچ تاریخ محلی ـ در تاریخ عمان ـ در این بازه زمانی وقتی نداریم و صرفا کتابهایی اهمیت تیتر سیر درباره سیره امامان اباضی عمان متن شده که جمع آن‌ها در مکتوب تحفة الاعیان جمعآوری شده است؛ البته از آن جا که مؤلفان همین کتب، حکام دیگر ـ به جز امامان اباضی ـ را سلاطین نوع میدانستند، داده ها کمی در آنها ارائه کردهاند و صرفا به امامان اباضی که در همین بازه در نقاط دور افتاده کوهستانی و به دور از تحولات سیاسی نواحی ساحلی عمان ـ مرکز ثقل عمان ـ مستقر بودند توجه داشتند. برای کسانی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در مورد چگونگی استفاده از هتل های عمان ، شما احتمال دارد می توانید مهم ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter hovarda