آیین نامه رانندگی

آیین نامه رانندگی در ایران بعد اموزش و کلاس رانندگی در دو نوبت ازمون تئوری و ازمون عملی امتحان گرفته می شود

برای امادگی در ازمون انلاین رانندگی رانندگی می توانید به راحتی قبل از ازمون خودتان را مک بزنید و توسط سایت درایوینکگ خودتان را محک بزنید

 

تقاطع ها و اولویت ها

به منظور تنظیم تردد کاربران جاده، تقاطع ها و اولویت ها امکان ایجاد نظم عبور و مرور را فراهم می کند. عدم رعایت آنها می تواند منجر به حوادث رانندگی جدی شود.
مقررات و تحریم ها

به گزارش خبر هفت تقاطع محل تلاقی یا تقاطع دو یا چند راه است، با هر زاویه یا زوایای محورهای این راهها. عبور از این تقاطع ها گاهی اوقات توسط تابلوها یا چراغ ها سازماندهی می شود. مثلاً تابلویی که روی آن نوشته شده «مسیر بده» یا «چراغ راهنمایی». به منظور ساماندهی عبور و مرور هر وسیله نقلیه، قوانین اولویت وضع شده است.
قانون اساسی (ماده R415-5 قانون بزرگراه)

هنگامی که دو راننده از جاده های مختلف به یک تقاطع نزدیک می شوند، راننده ای که از سمت چپ می آید باید به راننده دیگر تسلیم شود.

به عبارت دیگر وقتی تقاطع نزدیک شده علامت ندارد باید به سمت راست راه بدهید

هنگامی که راننده از یک تقاطع عبور می کند:

    او باید با سرعت متوسط ​​تری رانندگی کند زیرا شرایط دید کمتر خوب است و با بررسی آینه داخلی خود سرعتش را کاهش می دهد.
    او باید مطمئن شود که جاده قبل از ورود آزاد است.
    او باید سایر رانندگان را مشاهده کند تا نیت آنها را مشخص کند.
    در صورت خطر بی حرکت شدن وسیله نقلیه و جلوگیری از عبور وسایل نقلیه دیگر، درگیری ممنوع است.
    او باید قوانین اولویت عبور را با توجه به علائم، چراغ ها یا عوامل رعایت کند.
    اگر قرار است به راست بپیچد: وسیله نقلیه باید به سمت راست و لبه جاده نگه داشته شود، مگر اینکه نگه داشتن آن به سمت راست غیرممکن باشد (ابعاد وسیله نقلیه، بار و غیره).
    اگر می خواهد به چپ بپیچد، باید در امتداد خطی که ترافیک دو طرفه را از هم جدا می کند، به سمت چپ خود ادامه دهد. اگر راه میانه ای وجود دارد، باید آن را در پیش بگیرد.
    در صورت گزارش راننده یکی از وسایل نقلیه همراه (وسایل نقلیه حفاظتی: وسیله نقلیه خلبانی که در جلوی کاروان یا قطار کاروان ها قرار می گیرد و وسیله نقلیه حفاظتی که کاروان را دنبال می کند یا). قطار کاروانها؛ و وسایل نقلیه راهنما: وسیله نقلیه یا وسایل نقلیه ای که برای هدایت کاروان یا قطار کاروانها در نظر گرفته شده است) از عبور قریب الوقوع این تقاطع توسط یک وسیله نقلیه استثنایی.

توجه: اولویت داشتن حق مطلق نیست. راننده باید با بررسی آینه داخلی خود و به صورت جانبی سرعت خود را کاهش دهد تا مطمئن شود که سایر رانندگان به او اجازه عبور می دهند.
جریمه ها (ماده R. ​​415-2 و R. 433-17 قانون راهداری)

آزمون آیین نامه

در صورت عدم رعایت این قوانین، راننده با جریمه ای مواجه می شود که برای جریمه های کلاس 2 در نظر گرفته شده است.
 
جرایم مستوجب جریمه درجه 4 (ماده R. ​​415-1 قانون بزرگراه)

هنگامی که راننده از یک تقاطع عبور می کند:

    اگر راننده بخواهد به چپ بپیچد باید به وسایل نقلیه ای که به جلوی او نزدیک می شوند راه بدهد.
    وقتی دو راننده از جاده های مختلف به یک تقاطع می رسند، راننده ای که از سمت چپ می آید باید به دیگری تسلیم شود. این اولویت به سمت راست است .
    هنگامی که راننده به تقاطعی می رسد که با علامت “ایست” مشخص شده است، باید برای چند ثانیه توقف کند و قبل از ورود به جاده به رانندگانی که از سمت راست و چپ می آیند اولویت دهد. همین امر در تقاطعی که با علامت «مسیر بدهید» مشخص شده است.
    در خارج از مناطق مسکونی، هر راننده ای که به یک جاده شلوغ نزدیک می شود و خودش در آنجا نیست، باید قبل از ورود راه خود را بدهد، مگر اینکه مقامات ذیصلاح تصمیم دیگری بگیرند.
    هر راننده ای که با عبور از یک پیاده رو یا از دسترسی غیرقابل تردد عمومی (جاده خاکی، پارکینگ و غیره) وارد جاده شود، باید پس از اطمینان از اینکه می تواند بدون خطر این کار را انجام دهد و به اندازه کافی پایین باشد وارد جاده شود. سرعتی که به او اجازه می دهد در جای خود بایستد.
    همه رانندگان باید راه خود را به عابران پیاده درگیر در گذرگاه عابر پیاده بدهند یا مایل به انجام این کار هستند. اولویت عابر پیاده نیز به عابران پیاده در مناطق عابر پیاده و مناطق ملاقات داده می شود.
    همه رانندگان همچنین باید وقتی وسایل نقلیه مورد علاقه عمومی را با دستگاه های هشدار دهنده خاص (آژیرهای آتش نشانی، پلیس، آمبولانس و غیره) نزدیک شدن خود را نشان می دهند، جای خود را بدهند.
    هر راننده فقط در صورتی باید وارد یک تقاطع شود که خطر بی حرکت شدن وسیله نقلیه او در آنجا و جلوگیری از عبور وسایل نقلیه در مسیرهای دیگر وجود نداشته باشد.

نقض این قوانین با جریمه ای که برای جریمه های کلاس 4 . راننده همچنین مشمول جریمه اضافی تعلیق گواهینامه حداکثر تا سه سال می شود. این تعلیق ممکن است به رانندگی خارج از فعالیت حرفه ای محدود شود. این تخطی از قوانین حق تقدم به طور خودکار منجر به کاهش چهار امتیاز از گواهینامه رانندگی می شود.

دانستن :
 

    خروج راننده از جاده خاکی که به روی ترافیک عمومی باز نمی شود یا از خروجی خصوصی خارج می شود، اولویت ندارد.
    در خطوط شتاب باید در انتهای لاین جای خود را بدهید. راننده
    باید آنقدر شتاب بگیرد که بدون تداخل در آن جا بیفتد.
    حضور افسر راهنمایی و رانندگی در یک تقاطع بر چراغ ها و علائم راهنمایی و رانندگی اولویت دارد.
    چراغ ها بر پانل ها اولویت دارند. اگر آتش کار نمی کند، قانون اولویت نشان داده شده توسط علامت باید اعمال شود.
    در صورت عدم وجود علائم، چراغ ها یا مأموران، رانندگان باید تسلیم وسایل نقلیه ای شوند که از سمت راست آنها می آیند.
     

وسایل نقلیه (ماده R. ​​311-1 قانون راهداری)

    وسایل نقلیه اولویت دار: وسایل نقلیه پلیس، ژاندارمری، گمرک، خدمات آتش نشانی، مداخله خدمات مین پاکسازی دولتی، مداخله واحدهای سیار بیمارستانی یا به درخواست فوریت های پزشکی، منحصراً به مداخله این واحدها و در صورت استفاده از چراغ چشمک زن (آبی چرخان) و یا آژیر، وزارت دادگستری که وظیفه حمل و نقل یا اعاده نظم در مؤسسات ندامتگاهی را دارد، اولویت دارد.

باید عبور و سبقت را برای آنها راحت کنیم. علاوه بر این، آنها مشمول قوانین اولویت نیستند، بنابراین باید در تقاطع ها توقف کنم حتی اگر اولویت داشته باشم.
 
جریمه ها (ماده R.415-12 قانون بزرگراه)

کلیه رانندگان موظفند با استفاده از بوق به وسایل نقلیه اولویت دار منافع عمومی راه خود را اعلام کنند، عدم رعایت این قوانین اولویت است.
به جزای نقدی مقرر برای تخلفات طبقه چهارم محکوم می شود.
مجازات اضافی تعلیق حداکثر تا سه سال از گواهینامه رانندگی ممکن است صادر شود. این تعلیق ممکن است به رانندگی خارج از فعالیت حرفه ای محدود شود. این تخلف همچنین منجر به از دست دادن چهار امتیاز از گواهینامه رانندگی می شود.

    وسایل نقلیه ای که از سهولت عبور و مرور بهره مند می شوند: خودروهای آمبولانس، برق، گاز اورژانس، خودروهای خدمات زمستانی، خودروهای حمل و نقل نقدی، انجمن های پزشکی و غیره خودروهایی هستند که در صورت استفاده از چراغ چشمک زن و/یا آژیر، عبور و مرور آنها هنگام عبور و سبقت باید تسهیل شود.

با این حال، آنها تابع قوانین کد بزرگراه هستند، یعنی نیستند
اولویت در تقاطع ها

    اتوبوس ها: در مناطق مسکونی، راننده باید سرعت خود را کاهش دهد، حتی توقف کند تا اتوبوس ها از ایستگاه خود خارج شوند. همچنین توصیه می شود در مناطق مسکونی در صورت مشکل بودن عبور توقف کنید تا اتوبوس عبور کند.

منبع:

securite-routiere

ایندکسر

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort android rat istanbul duşakabin fud crypter hack forum