اندازی گیری روغن گیربکس خودروهای اتوماتیک

1-با خودرو حرکت کرده تا دمای روغن به دمای عادی عملکردی (70-80 درجه سانتیگراد) برسد.

2-خودرو را روی یک سطح صاف قرار دهید.

3-اهرم تعویض دنده را در تمام وضعیت‌ها قرار دهید. با اینکار مبدل گشتاور و سیستم هیدرولیکی از روغن پر می‌شود. سپس اهرم تعویض دنده را در وضعیت خلاص (N) یا پارک (P) قرار دهید.

4-قبل از کشیدن گیج روغن، آلودگی‌های اطراف آن را پاک کنید، سپس گیج را کشیده و وضعیت روغن را بررسی کنید.

5-سطح روغن باید روی علامت HOT باشد. اگر سطح روغن پایین بود با اضافه کردن روغن گیربکس آن را به علامت HOT برسانید.

6-گیج روغن را در محل خود قرار دهید.

پایین بودن سطح روغن می‌تواند شرایط غیرعادی مختلفی را برای گیربکس ایجاد کند. با پایین بودن سطح روغن، پمپ روغن هوا را به داخل سیستم هیدرولیکی وارد می‌کند.

 هوای حبس شده در سیستم هیدرولیکی حباب‌هایی را شکل می‌دهد که قابل تراکم هستند. نوسانات فشار ناشی از این موضوع باعث لغزش کلاچ‌ها و ترمزها و تاخیر در تعویض دنده می‌شود.

اگر روغن گیربکس بوی سوختگی دهد نشان دهندۀ این است که روغن با ذرات ریز صفحات اصطکاکی آلوده شده و نیاز به اُورهال گیربکس .

تیم تاپیک کالا مفتخر است که روغنهای گیربکس خودرو شما را در فروشگاه اینترنتی عرضه میکند.کافی است اینجا کلیک نمایید.

 

 

ایندکسر