[ad_1]

نکته ها و ترفندهای بی شماری برای ایجاد انگیزه در تمرینات تقریباً هر روز در اینترنت ظاهر می شود. اکنون می توانیم بو را به لیست طولانی و در حال رشد اضافه کنیم. یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی دانشمندی از دانشگاه کالیفرنیا ، ریورساید ، دریافته اند که بو – یا بو – می تواند نقش مهمی در ایجاد انگیزه در اختیار پستانداران داشته باشد. این تحقیق که در موش های آزمایشگاهی انجام شده است ، ممکن است زمینه های جدیدی را برای تحقیق باز کند و به انسان مربوط باشد.

[ad_2]

منبع: kolah-news.ir