قرص کربن فعال چیست؟

ماده اول تاثیر زیاد متعددی بر روی مختصات و عملکرد کربن فعال دارد. خاکستر عمدتا از سیلیس و آلومینیوم تشکیل شده و مقادیر آنها به مواد اولیه مبنا مورد استفاده به جهت تولید زغال فعال بستگی دارد. زغال فعال در تصفیه هوا، آب و فاضلاب به جهت حذف آلاینده هایی نظیر بخارات روغن، بو و دیگر هیدروکربن ها به فعالیت می رود. از کربن فعال به جهت حذف بوی نامطبوع، رنگ و طعم آب استعمال می کنند. به عنوان مثال، کربن فعال های میکروتخلخل که اکثر به جهت حذف طعم و بو گزینه استعمال قرار میگیرد، اساسی منافذ یک نانومتری است. کربن اکتیو یا کربن فعال یکی از ماده های کربنی می باشد که با منافذ کربن فعال در رنگ زدایی فراوان فراوان است. به عنوان مثال، در pH های پایین، سطح کربن اکتیو دارای بار مثبت می گردد و درنتیجه میزان جذب کاتیونها به علت وجود دافعه الکترواستاتیک کمتر خواهد یافت. بوی بد بدن از گزاره تنفس بدبو و عرق بدن از عامل ها ناخوشایندی هست که شخص را غمگین می نماید و خصوصاً در روزهای گرم سال نیز آزاردهندهتر میشود. عدد دشواری مقدار یکپارچگی خارجی در برابر ساییدگی در قسمت بیرونی و شکستن نقاط ریز کربن فعال را اندازهگیری میکند. مساحت سطحی کربن فعال عموما اساسی استفاده از نحوه BET که مخفف Brunauer Emmett-Teller است، اندازهگیری می‌گردد که از جذب نیتروژن در فشارهای مختلف در دمای نیتروژن مایع استعمال میکند. عدد سایش را اصلی تکان دادن گرانولها یار با گلولههای فولادی درون یک محیط و پایین شرایط مشخص اندازهگیری می‌نمایند و به شکل % کاهش در قطر متوسط ذرات ابلاغ کربن فعال در شیمی میشود. عدد یدی در واقع به رخ میلیگرم ید جذب شده به وسیله هر گرم از ماده در زمانی که غلظت ید باقی باقی مانده از فیلتر مطابق ASTM D4607 برابر حیاتی 0.2 نرمال یا 0.01 مول بر لیتر باشد، تعریف و تمجید می‌شود و این بر شالوده ایزوترم سه نقطهای است. اتفاقی که به معنی نیاز های مکرر دستگاه به ردوبدل این فیلتر ها است.حداقل میزان قابل قبول جاذب به کار گرفته شده در یک دستگاه تصفیه هوا خانگی اهمیت کیفیت، یک کیلوگرم میباشد و هرچه قدر این میزان بیشتر باشد، عملکرد دستگاه بهتر و فواصل وقتی تعویض فیلتر هم عمده خواهد بود. اضطراری به ذکر می باشد که میزان خاکستر باید تا جایی که قابلیت و امکان داراست اندک باشد زیرا هرچه میزان خاکستر کربن اکتیو کمتر یابد؛ کیفیت زغال فعال ارتقاء مییابد. طرز مافوق صوت به جهت گنجایش بالا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد چون مهم ارتقاء تناژ کربن، بازده عملیات به شدت افت می کند.

ایندکسر

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter hovarda