مقاوم سازی با FRP

در جمهوری اسلامی ایران عوامل زیادی از جمله طراحی کهن سازههای موجود، ارتقاء بارهای ثقلی وارده بر ساختمان، عدم در نظر گرفتن بارهای لرزهای و فرسودگی مصالح موجود سبب ساز شده مقاومسازی سازهها از اهمیت بالایی برخوردار باشد و نیاز به مقاومسازی سازهها حساس شود. موردها استعمال از FRP در مقاوم سازی سازه ها کدام است؟ تحقیقات رخ گرفته بیانگر همین مورد قضیه هست که مقاومت برشی تیرهای مقاوم سازی شده اهمیت پلیمرهای مسلح شده مهم الیاف کربن (CFRP) پایین بارگذاری لرزه ای شبیه سازی شده در مقایسه دارای تیر بتنی مسلح شده بدون مقاوم سازی اهمیت پوشش FRP، به مقدار ۱۱۴ % ارتقاء پیدا کرده است. در درمقابل و در ستون های ببتن مسلح و حساس بازه زمانی مربع شکل، به کار گیری از یک، دو و سه لایه از پوشش های FRP از فرآورده فیبر کربن (CFRP) مقاومت محوری را به ترتیب ۱۸۸، ۲۵۵ و ۳۱۰ % افزایش دیتا است. پدیدهگسیختگی ناشی از خزش اساساً در تمام مصالح ساختمانی وجود دارد؛ اهمیت همین وجود چنانچهكرنش ناشی از خزش جزء كوچكی از كرنش الاستیك باشد، عملاً مشكلی بوجود نمیآید. همینطور شکاف های تولید شده کوچکتر و به طور یکنواخت پخش گردیده اند و وجود لایه های عمودی تقویت ، باعث دوری از ترکیدگی در الیاف خمشی (افقی) می شود. و در مسیرهای هدایتی قطارهای شناور مغناطیسی و همینطور در باندفرودگاهها و مراكز رادار مضاعف سودمند خواهد بود. همچنین FRP می تواند سازه های فولادی را به طور موثری به جهت مقاومت در برابر بارهای عمده تقویت کند.همچنین عمر خستگی سازه های فولادی می تواند به وسیله استفاده از لمینت ها و ورق های FRP متصل شده دارای اپوکسی اکثر شود. در مواردی که اتصال تیرها و ستونهای ساختمان بتنی ضوابط رخ پذیری از گزاره مسافت در بین خاموت ها را رعایت نمی نمایند ورق ها پیرامون تیر و ستون قرار گرفته و اهمیت جوشکاری به یکدیگر متصل می گردند. مدول الاستیسیته FRP ساخته شده از الیاف كربن، شیشه و آرامید بهترتیب در محدوده 200 تا 230 ، 70 و GPa 60 گزارششده است. از ویژگیهای ممتاز الیاف شیشه مقاومت در برابر رطوبت و اکسیداسیون می باشد به این عامل در مجاورت اهمیت آب، متورم و خرد نمیشود. در مقایسه اصلی فولاد، اخلاق مصالح FRP در پدیده خستگی خوب است؛ به عنواننمونه به جهت تنشهای كمتر از یك دوم مقاومت نهایی، مواد FRP در اثر خستگی گسیخته نمیشوند و مطلوب مقاومسازی حساس FRP در بتن می باشند. همچنین می توانید از صفحه های FRP به جهت ارتقا مقاومت خمشی استفاده کنید. مقاوم سازی حساس ژاکت فلزی بر حسب مورد می تواند به 3 شکل دورپیچ، نواری و یا این که موضعی باشد. درصورتیکه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه مقاوم سازی ستون اصلی frp بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter hovarda