پورتال-زیرپورتال استاندارد استان مرکزی-استاندارد مرکزی/در مورد کاشی های سرامیکی استاندارد چه می دانیم ؟

در شرایطی که بستر فعالیت مقاوم نباشد پس از مدتی سبب شکستگی کاشی و سرامیک میشود و از طرفی منجر تولید صدا هم میشود. حساس مخروط ۰۳ تا ۰۱ (دمای ۱۱۰۱ تا ۱۱۳۷ درجهٔ سانتیگراد) پخت میشود. برای مات در وارد شدن آن حساس مخروط ۰۴ تا ۰۳ (دمای ۱۰۶0 تا ۱۱۰۱ رتبه سانتیگراد) و برای واضح در آمدن آن با مخروط ۰۳ (دمای ۱۱۲0 مرتبه سانتیگراد) پخت میشود. اختلاف همین لعابها، دارای لعابهای شفاف و کدر، در وجود ذرات کریستالی منظم ریزی میباشد که به زمان سردشدن در سطح لعابها پدید میآید. این نوع لعابها، حالتی براق داشته و شفاف است. گفتنی است که به واسطه عدم تناسب میان انبساط بدنه و لعاب، شکاف خوردگیهایی در مرحله لعاب پدید میآید که همین پدیده هر چند در بسیاری از موارد عیب محسوب میشود، ولی در سرامیک از این ویژگی به تیتر شیوهای به جهت تزیین استفاده مینمایند که به آن «لعاب ترکدار یا این که کراکله» میگویند. اما ادغام ظریف همین لعاب به صحت معلوم نیست. در همین جور لعاب در آغاز مرحله بدنهٔ ظروف با یک لایهٔ لعاب کدر (یا اپک) سفید پوشانده می‌شود و در کوره پخته می‌شود و آن گاه با لعاب دومی – که ترکیب آن هنوز به درستی مشخص وجود ندارد – پوشش مییابد. رنگ همین لعاب به واسطهٔ پراکندگی شعاعهای نور به وسیله بلورهای زیاد کوچک است. این کریستالها، فعالیت انکسار شعاعهای نور را بر عهده دارد. سطح همین لعاب، منظره یک لایهٔ نفت بر روی سطح آب را مینمایاند. همین لعاب بر روی دوغابهای سفید هم زیباست. این لعاب صرفا مهم شیوهٔ احیاء کاربرد دارد اما از آن جا که رنگ آن در کوره میپزد، ظرفهای همسایه آن کاشی هرمس سایههای صورتی میگیرند. از آنجا که هنر اسلامی از تخیلات انسانی سرچشمه می گرفت و در پیشرفت و گسترش آیین اسلام تأثیر گذار بود، صنعتگران به ارائه کاشی های اساسی رنگ روشن و مرصع یا این که بافت پیچیده روی آوردند. 8-به طور کلی سطر هاي همین فصل به جز سطر 200801براي کاشی هاي سرامیکی یک پخت پس از tile 008 اندود لعاب است. دمای پخت ۱۱01 تا ۱۱۲۰ مرتبه سانتیگراد میباشد. حساس مخروط ۸ تا ۱۰ (دمای 1280 تا 1305 جايگاه سانتیگراد) پخت میشود.

ایندکسر

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort hovarda