صفر تا صد یادگیری زبان فرانسه

یادگیری زبان جدید، قدم گذاشتن به یک دنیای کاملا عجیب‌و‌غریب است، اما نباید بترسید! هرکاری، راهی دارد. تسلط بر یک زبان جدید، آن‌قدرها هم سخت نیست مخصوصا  اگر روش درستی در پیش بگیرید،هر زبانی را به بهترین نحو ممکن میتوان یاد گرفت . زبان فرانسوی،یکی از زبان‌های شیرین و پُرکاربردی که بسیاری از مردم به‌عنوانContinue reading “صفر تا صد یادگیری زبان فرانسه”

قانون جذب چیست؟

حتما تا به حال برایتان پیش آمده که به اتفاقی خاص، خواه آن اتفاق خوب و مثبت بوده باشد یا شوم و منفی تمرکز یا حتی فکر کرده باشید و دقیقا همان اتفاق عینا برای شما رخ داده باشد. مثلا سر کلاس، درس جلسه گذشته را مطالعه نکرده‌اید، نگرانید که استاد از شما بخواهد بهContinue reading “قانون جذب چیست؟”