اگر بیش از حد در ماشین تان روغن بریزید چه مشکلی پیش می آید؟

اگر بیش از حد در ماشین تان روغن بریزید چه مشکلی پیش می آید؟

وقتی روغن موتور کم است،  اصطکاک بین قطعات متحرک افزایش می یابد، موتور داغ تر میشود، و در بدترین حالت، قطعات متحرک زمانیکه روغن کمی داشته باشند، بهم گیر می کنند.

همچنین اتفاقات بد میتواند زمانیکه روغن موتور بیش از اندازه وجود داشته باشد، رخ دهند. پر کردن بیش از حد با روغن می تواند باعث ایجاد کف شده که باعث تبدیل روغن لغزنده به مایعی کف دار با حباب های هوا می شود و از خواص روان کننده و خنک کننده می کاهد...

دسته‌بندی نشده Read More

پرکاربرد ترین فلز غیر آهنی

انسان از قرن ها پیش با فلزات آشنا شده و از آن ا هبره بده تا اکنون که در تمامی صنایع حداقل از یک نوع فلز استفاده میشود 

فلزات غیر آهنی کاربرد به خصوصی در زندگی ما دارند و یکی از پرکاربرد ترین آن ها آلومینیوم است 

آلومینیوم (آلومینیوم در انگلیسی آمریکایی و کانادایی) عنصری شیمیایی با نماد Al و عدد اتمی 13 است. آلومینیوم دارای چگالی کمتری نسبت به سایر فلزات رایج است ، تقریباً در یک سوم فولاد. میل زیادی به اکسیژن دارد و هنگام قرار گرفتن در معرض هوا یک لایه محافظ اکسید روی سطح تشکیل می دهد. آلومینیوم از نظر بصری شبیه نقره است ، هم از نظر رنگ و هم از نظر توانایی زیاد در انعکاس نور. نرم ، غیر مغناطیسی و شکل پذیر است...

دسته‌بندی نشده Read More

پرکاربرد ترین فلز غیر آهنی

انسان از قرن ها پیش با فلزات آشنا شده و از آن ا هبره بده تا اکنون که در تمامی صنایع حداقل از یک نوع فلز استفاده میشود 

فلزات غیر آهنی کاربرد به خصوصی در زندگی ما دارند و یکی از پرکاربرد ترین آن ها آلومینیوم است 

آلومینیوم (آلومینیوم در انگلیسی آمریکایی و کانادایی) عنصری شیمیایی با نماد Al و عدد اتمی 13 است. آلومینیوم دارای چگالی کمتری نسبت به سایر فلزات رایج است ، تقریباً در یک سوم فولاد. میل زیادی به اکسیژن دارد و هنگام قرار گرفتن در معرض هوا یک لایه محافظ اکسید روی سطح تشکیل می دهد. آلومینیوم از نظر بصری شبیه نقره است ، هم از نظر رنگ و هم از نظر توانایی زیاد در انعکاس نور. نرم ، غیر مغناطیسی و شکل پذیر است...

دسته‌بندی نشده Read More

پرکاربرد ترین فلز غیر آهنی

انسان از قرن ها پیش با فلزات آشنا شده و از آن ا هبره بده تا اکنون که در تمامی صنایع حداقل از یک نوع فلز استفاده میشود 

فلزات غیر آهنی کاربرد به خصوصی در زندگی ما دارند و یکی از پرکاربرد ترین آن ها آلومینیوم است 

آلومینیوم (آلومینیوم در انگلیسی آمریکایی و کانادایی) عنصری شیمیایی با نماد Al و عدد اتمی 13 است. آلومینیوم دارای چگالی کمتری نسبت به سایر فلزات رایج است ، تقریباً در یک سوم فولاد. میل زیادی به اکسیژن دارد و هنگام قرار گرفتن در معرض هوا یک لایه محافظ اکسید روی سطح تشکیل می دهد. آلومینیوم از نظر بصری شبیه نقره است ، هم از نظر رنگ و هم از نظر توانایی زیاد در انعکاس نور. نرم ، غیر مغناطیسی و شکل پذیر است...

دسته‌بندی نشده Read More